Irene Vidal - Serveis de Traducció i Correcció  preguntes més freqüents

Com puc demanar un pressupost?

Com puc enviar un document?
 • Per correu electrònic (irene@irenevidal.com), per fax (+34093 433 16 89), per correu tradicional o missatgeria (Ronda del Guinardó, 61-63, 6è 2a, 08024 Barcelona).

Com sé si ha rebut el document?
 • Sempre contesto als missatges el més aviat possible. Si al cap de 24 hores no he respòs al seu missatge, si us plau, posi's en contacte amb mi per telèfon ja que és possible que el document no hagi arribat.

Quan i com rebré el document?
 • Rebrà el document el dia i l’hora indicats en el full d’encàrrec i pel mitjà que hagi especificat.

Es manté el programa i el format del text original?
 • Sí. Per exemple, si envia un document en excel, se li lliurarà també el text traduït o corregit en excel, excepte si indica el contrari. Així mateix, tampoc es modificarà el format del document (l’estructura, els tipus de lletra, etc.) excepte si vostè ho demana.

En quin termini tindré el text traduït o corregit?
 • o Els terminis de lliurament tant de les traduccions com de les correccions depenen de la longitud i de la naturalesa del text. No obstant això, s’intenta lliurar els documents en el menor temps possible. Perquè tingui una idea, un text de 5.000 paraules es lliurarà aproximadament al cap de 3 dies.

Puc rebre una traducció o correcció en menys de 24 o 48 hores?
 • Sí, però es considerarà un encàrrec urgent i s’aplicarà un recàrrec del 30%. De totes maneres, em reservo el dret de no acceptar un treball urgent si la longitud del text és excessiva per garantir la qualitat del servei.

Existeix un volum mínim de traducció?
 • No existeix un volum mínim de traducció. No obstant això, es cobrarà un mínim de 300 paraules o 1 hora per cobrir les despeses de gestió de l’encàrrec.

Com es factura cada encàrrec?
 • Les traduccions es facturen per paraules del text traduït i les correccions per hores.

Tinc un manual molt llarg que s’ha de traduir i el termini no es massa ampli. Vostè es pot fer càrrec de la traducció?
 • Sí. Tot i que són traductora freelance, en els casos dels encàrrecs voluminosos treballo en col•laboració amb altres traductors per tal de reduir els terminis de lliurament. Jo mateixa m’encarrego de gestionar el projecte, de manera que, encara que el projecte es reparteixi entre diverses persones, el treball final té una terminologia i estil uniforme.

Què és un glossari terminològic?
 • Un glossari és un document que conté la traducció dels termes propis d’un àmbit d’especialitat i/o d’un client en concret. La seva importància és vital per mantenir la coherència tant dins del document com en relació amb els documents anteriors.

Què són les eines de traducció assistida?
 • Aquest tipus d'eines no són programes de traducció automàtica (que mai utilitzo per la seva manca de fidelitat). Es tracta d’una eina que crea memòries de traducció que contenen els textos ja traduïts segmentats en petites porcions sintàctiques. Aquestes memòries són molt útils en textos amb un cert grau de repetitivitat o per a l'actualització de documentació existent ja que permeten reutilitzar el text ja traduït i homogeneïtzar les traduccions en projectes grans.

Com es garanteix la coherència amb les traduccions anteriors?
 • En els casos en què la terminologia de les noves traduccions hagi de ser coherent amb la dels documents anteriorment traduïts per l’empresa, el client haurà de proporcionar tota la documentació de què disposi per fer prèviament un glossari que s’utilitzarà per a les noves traduccions.

Què és una traducció oficial o jurada i qui la pot fer?
 • Una traducció jurada és una traducció que està firmada i segellada por un Traductor Jurat i té caràcter oficial davant les autoritats i administracions.

  El Traductor Jurat el nomena el Ministeri d'Afers Exteriors com a únic professional independent amb capacitat per fer aquest tipus de traduccions.

Com es pot enviar un document per fer-ne la seva traducció jurada?
 • Sempre que sigui possible, s’haurà d’enviar el document original per correu electrònic, correu tradicional o servei de missatgeria. Si no és possible, es podrà presentar una fotocòpia de l’original.

  En qualsevol cas, la traducció jurada anirà acompanyada d’una còpia del document que el client hagi presentat per traduir i s’hi s’especificarà que el document a partir del qual s'ha fet la traducció és l’adjuntat.

Com es lliuren les traduccions jurades?
 • Les traduccions jurades es lliuren necessàriament en paper, ja que hi ha de constar la signatura i el segell del Traductor Jurat. El client les pot recollir personalment o demanar que se li enviï per correu certificat o per servei de missatgeria.