Irene Vidal - Serveis de Traducció i Correcció  experiència: altres tipus de documents

Aquests són alguns exemples de traduccions i correccions realitzades.


altres tipus de documents
  • expedients d'adopció
  • programes d’educació, col•loquis, conferències, etc.
  • currículum vitae
  • textos d’exposicions fotogràfiques i d’obres d’art
  • ponències
  • textos de caràcter divulgatiu