Irene Vidal - Serveis de Traducció i Correcció  experiència: documents econòmics i financers

Aquests són alguns exemples de traduccions i correccions realitzades.


articles
  • sobre serveis d’entitats financeres (Bank of America, PayStream Advisors, Inc., etc.)
  • sobre pagaments electrònics
  • sobre l’empresa virtual

presentacions
  • sobre la presa de decisions financeres
  • sobre els pagaments entre empreses